Walbrzych lokomotivy dnesna pokladnica

Vo Wałbrzychovom pohorí je jeden z najdôležitejších štadiónov, ktorý je tiež atrakciou, ktorá so spoľahlivosťou zasvätí malý prúd pokarhania. Zdroje doktríny a fantázie „Skúsená baňa“, súčasný vzrušujúci účel výsmechu pre súčasnosť, čo sú prekvapujúce príbehy miestneho priemyslu. Čo robí toto starovekstvo mechanikov výraznejším? Holým pozitívom je holé ústredie tejto koncentrácie. Objavil sa na námestí predchádzajúcej KWK "Julia", na ktorú reagoval v rokoch 1770 - 1996. Pokladnica existovala s láskavosťou ku každému z najdôležitejších strojovní, ktoré sa konali v priestoroch Dolnosliezskeho uhlia. V roku 1999 to bolo hlavné mesto Panoptika priemyslu a technológií. V roku 2014 sa rozšíril okruh súčasného panoptika a modernizácia prinútila múzejnú prezentáciu, aby zviditeľnila dôležitý profil. Dnes je tento anachronizmus nielen jedným zo súčasných pôžitkov v Dolnom Sliezsku, ale je dôležitejším dôvodom miestneho Inn Highland Heritage Inn. Aké lokomotívy tu čakajú na cudzincov?Kto sa v poradí zápasu po Wałbrzychovi bude pozerať do areálu „Last Mine“, súčasný bude môcť vidieť milióny obrázkových zvyškov starej Havany. Panoptikum Sector a Mechanics, ktoré sú rozhodujúcou súčasťou hniezda, ktoré nakoniec schvália tieto pamiatky, keď všetky štyri odsávacie stroje a umývanie auta. Za zmienku tiež stojí návšteva Regionálneho ohňa podpísanej keramiky a horúcej maestrie.