Poziarnej hrozby v lese

Cyto ForteCyto Forte - Prirodzený spôsob, ako sa zbaviť infekcií močových ciest!

Úloha elektrostatického uzemnenia počíta so znížením rizika výbuchu horľavých látok na konci elektrostatickej iskry. Najčastejšie sa začína v oblasti prepravy a spracovania horľavých plynov, práškov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie môže mať novú formu. Najobľúbenejšie a niekoľko komplikovaných modelov sú vedené uzemňovacou svorkou a káblom. Robustnejšie a technologicky vyspelejšie sú vybavené plánom na ochranu uzemnenia, vďaka ktorému je možné výrobok harmonicky rozdeľovať alebo prepravovať, keď je uzemnenie harmonicky prepojené.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyčajne poskytujú pri nakladaní alebo vykladaní železničných a cestných cisterien, cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných zariadení.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdňovania nádrží s novým obsahom (napr. Nádrže s práškami, granulátmi, kvapalinami sa môžu vytvárať nebezpečné elektrostatické náboje. Zdrojom ich vzniku pravdepodobne žije extrémne miešanie, čerpanie alebo striekanie horľavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo delením jednotlivých častíc. Množstvo elektrického náboja bude závisieť od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Pri prirodzenom úspechu a rýchlom kontakte s uzemnením alebo bez nabitia môže byť vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude zrejmý pre iskru.Nedostatok kontroly nad výbojom iskry môže zapáliť zmes alkoholov a vzduchu, o čom svedčí výbuch alebo nebezpečný výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypúšťania elektrostatických nábojov.