Pokladna limit 40 tisic

Vyplnenie všetkých záležitostí finančnou sumou je v Poľsku zákonnou povinnosťou, a nielen našou. Každá transakcia, dokonca aj najmenšia, musí byť vyplnená za daňovú sumu, pretože vyžaduje zaplatenie DPH.

Keď si kúpime registračnú pokladňu pre jednotlivý sklad, tento nákup podlieha špeciálnej službe, ktorá sa chce postarať o našu registračnú pokladňu. Krakovské registračné pokladnice sú miestom, kde môžete získať všetky fiškálne zariadenia, ktoré sú najviac prispôsobené oblasti informácií. & nbsp; Zamestnanci takého skladu a služieb sú oprávnení meniť sumu DPH naprogramovanú v pokladnici, keď sa menia príslušné ustanovenia, podľa ktorých sa mení výška dane. Na konci registračnej pokladnice môže vykonať akékoľvek opravy iba autorizovaný servis.

Pokladnica je iba bežné vybavenie, ktoré sa môže poškodiť, a preto každý, kto vykonáva obchodnú alebo servisnú činnosť a je pokladňou, musí poznať pravidlá práce so zlou pokladnicou. Poškodenú pokladňu je potrebné opraviť tak ľahko, bez ohľadu na posledný faktor, ktorý škodu spôsobil, ako aj na to, ako táto škoda ovplyvní ďalšie fungovanie obchodu. Je isté, že napríklad existuje zlá tlačiareň, čo znamená, že na faktúre je vytlačená iba časť textu. Neúplné potvrdenie vám však už môže ospravedlniť vydanie lístka spoločnosti, ktorá ho vydala daňovým úradom!

Levasan MaxxLevasan Maxx - Komplexná podpora pre poškodené kĺby!

Preto, ak zistíme poškodenie pokladnice, nemali by sme ju opravovať sami. Poškodená registračná pokladňa by sa mala dočasne vylúčiť z funkcie obchodu a mala by sa získať z rôznych aktívnych registračných pokladníc, zatiaľ čo v prípade, že nie je k dispozícii, zatvorte sklad, kým sa zariadenie neopraví. Vzhľadom na to, že zlyhanie registračnej pokladnice môže pozastaviť prevádzku celého skladu, služby pokladne fungujú veľmi ľahko a pokúsia sa odstrániť vady pravidelne alebo čo najskôr. Takže po zistení akejkoľvek chyby v prevádzke registračnej pokladnice ju nesmieme opraviť sami - mali by ste zavolať na službu a zabezpečiť príchod servisného technika, alebo si vziať hotovosť do servisného apartmánu sami, samozrejme po jeho vypnutí aj zabezpečenie. Takéto konanie by sme mali viesť v maximálnej možnej miere, aby bolo rozhodnutie už opravené a aby sa mohli stiahnuť z práce daňovej pokladnice.