Fiskalne tlaciarne

Fiškálne tlačiarne Elzab sú nástroje používané v podnikoch. Výnosy z maloobchodného predaja výrobkov. Použitím tejto tlačiarne preberá plán dane z príjmu a daňové priznanie k DPH. Ak chcete tlačiareň používať tak, ako je určené, odporúča sa schválenie. Finančná tlačiareň nemôže zarobiť peniaze bez pripojenia k počítaču, táto výhoda ju odlišuje od pokladnice. Je príliš ťažké registrovať príjmy v počítači a utrácať ich.

Tlačiareň zvyčajne používa konektory RS-232 a USB. Na prevádzku tlačiarne sa nevyžaduje program so súhlasom. Je otvorená na webovej stránke výrobcu tlačiarne & nbsp; V súčasnosti používajú modely fiškálnych tlačiarní, ktoré sú schválené na určitý účel v blízkom stave, port RS-232 ako dôležitý komunikačný port. Naproti tomu USB porty sú umiestnené takým spôsobom, že sú viditeľné v operačnom systéme ako virtuálne sériové porty. Predajcovia, ktorí používajú fiškálnu tlačiareň majú za úlohu vykonávať dennú fiškálnu správu. Tento prehľad je uložený v neopraviteľnej fiškálnej pamäti tlačiarne. Fiškálna tlačiareň rozpoznáva príliš veľa úlohy tlačiť fiškálne príjmy pre zákazníkov v hypermarkete, zatiaľ čo na kontrolnom valci. Kópie kotúčov sú určené na archiváciu. Po predaji výrobku musí byť zákazníkovi odovzdaný daňový doklad. Kópie fiškálnych rolí musia byť chránené pred predajom výrobku po dobu 5 rokov. Kópie tlačených dokumentov je možné ukladať do počítača v elektronickej podobe. Fiškálna tlačiareň je celkom dobrá na použitie. Kartón tlačiarne obsahuje pokyny, ktoré sú určené na ilustráciu ženy, keď ju používate. Nevýhodou finančných tlačiarní je, že tlačené potvrdenky nie sú dokonalé, pretože po krátkom čase sa z nich vytlačia tlačené listy. V súlade so zákonom ministra financií zo 14. marca 2013 (Vestník zákonov, položka 363, v podstate registračné pokladnice, je potrebné vykonávať technické kontroly daňových zariadení minimálne každé 2 roky. Daňoví poplatníci DPH môžu požiadať o zľavu na daňovej tlačiarni.